Politika obrade i zaštite osobnih podataka

 

REGIUM PANELI j.d.o.o. je trgovinsko proizvodna tvrtka. Sukladno tome u svojoj djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih
kupaca te trećih strana zainteresiranih za svoje usluge, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise RH i EU.
U svrhu zaštite Vaše privatnosti molimo Vas da pažljivo pročitate navedene informacije.
Politika obrade i zaštite osobnih podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave Korisnika na internet stranici www.regium-paneli.hr, odnosno u procesu registracije Korisnika, te ispunjavanje bilo koje kontakt forme na gore navedenoj internet stranici. Također, REGIUM PANELI j.d.o.o. se pridržava važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Upućuju se korisnici internet stranice www.regium-paneli.hr , odnosno primatelji obavijesti o našim uslugama, da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koji podaci se prikupljaju i obrađuju, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. Prihvaćanjem ove Politike obrade i zaštite osobnih podataka klikom, prilikom prijave Korisnika ili ispunjavanje kontakte forme na internet stranici www.regium-paneli.hr, Korisnik potvrđuje da je
pročitao i razumio sve navedene stavke te da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava navodi. Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje REGIUM PANELI j.d.o.o. putem internet stranice www.regium-paneli.hr?
Prilikom registracije korisnika ili ispunjavanje kontakt forme, od Korisnika će se zatražit pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime te e-mail adresa. Nakon ispunjenja navedenih osobnih podataka, Korisnik potvrđuje da se slaže s obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu. Davanje osobnih podataka je izbor samog Korisnika. Ako Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranici www.regium-paneli, informacije o hardveru, softveru ili
internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Također, možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.
U koju svrhu REGIUM PANELI j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?
REGIUM PANELI j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika internet stranice www.regium-paneli.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Korisnika koji pristupaju internet stranici www.regium-paneli.hr, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Korisnika, kako bi ponuda bila individualna te kako bi svoju ponudu usluga što više prilagodili navikama i potrebama pojedinog Korisnika.
REGIUM PANELI j.d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika/primatelja obavijesti o uslugama i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje
se je Korisnik prethodno prijavio radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.
REGIUM PANELI j.d.o.o. ne prikuplja podatke o djeci te će ukloniti takve podatke bez odgađanja, ako se utvrdi da su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djeteta. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.regium-paneli.hr. Niti jedan dio Internetske stranice www. regium-paneli.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.
Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o uslugama ili ispunjava kontakt formu unosom svojih podataka na internet stranici www.regium-paneli.hr. Korisnik može povući Privolu u svakom trenutku putem mail adrese službenika za zaštitu osobnih podataka regium.paneli@gmail.com
S kojim primateljima REGIUM PANELI j.d.o.o. dijeli osobne podatke?
REGIUM PANELI j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Korisnika s drugim stranama, osim u slučaju kada to zahtijeva realizacija ugovora sa sponzorima nagradnih natječaja, u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada REGIUM PANELI j.d.o.o. koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor te u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni REGIUM PANELI j.d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i
prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.
Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav).
Korisnik to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka
regium.paneli@gmail.com (Mirko Mitrović) i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Također, korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od strane REGIUM PANELI j.d.o.o. putem maila.
Pravo na prigovor
Ako smatrate da imate osnovu za prigovor, unatoč svim navedenim mjerama za zaštitu podataka, imate mogućnost javiti nam se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka regium.paneli@gmail.com. Također, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka. Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i stranice www.regium-paneli.hr odvija sigurnim protokolom. REGIUM PANELI j.d.o.o. uzima za ozbiljno zaštitu podataka i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako REGIUM PANELI j.d.o.o.
provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, nije u mogućnosti jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice www.regium-paneli.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. REGIUM PANELI j.d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.
Izmjena Politike obrade i zaštite osobnih podataka
Navedenu Politiku REGIUM PANELI j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike obrade i zaštite osobnih podataka na internet stranici www.regium-paneli.hr. Zato REGIUM PANELI j.d.o.o. poziva Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku. Ako se Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, molimo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu
www.regium-paneli.hr
Izmjena Politike obrade i zaštite osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na
internetskoj stranici www. regium-paneli.hr
Nastavak uporabe internetske stranice www. regium-paneli.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku obrade i zaštite osobnih podataka.

Regium paneli